Handledning – fortbildning och utveckling i yrkesrollen

Handledning och egenutveckling med Cecilia Angelin

För dig och er som arbetar med andra människor.

  • Handledning för yrkesutövande samtalsterapeuter
  • Handledning för chefer, behandlingspersonal, grupper
  • Handledning för dig som enskild individ i din yrkesroll

I mötet med mig som handledare ger du dig och dina klienter eller medarbetare utrymme och tid. Ger plats för behov i de olika relationer som är aktiva. Vi undersöker den vidare kontext arbetet pågår inom, allt för att öka kvalitéen på ditt eller ert yrkesutövande. 

Syftet med handledningsarbete är att skapa en trygg plats för dig som arbetar med andra, där du kan utvecklas av arbetets erfarenheter och öka kvalitéen på dina arbetsinsatser. Handledning hos mig erbjuder en plats för dig eller er att reflektera, landa, lära och ta tillvara på dig som yrkesmänniska. En kreativ plats med nya möjligheter till utveckling och fortbildning för dig i din yrkesroll. 

Handledning kan vara individuell eller i grupp. Jag diskuterar gärna dina eller era specifika behov och skräddarsyr ett upplägg för dig eller er. Välkommen att kontakta mig när du behöver handledning för fortbildning och utveckling i ditt yrke.

Scroll to Top