Psykosyntesen utvecklades av Roberto Assagioli

Roberto Assagioli 1888-1974, italiensk läkare och grundare till den psykologiska inriktning som kallas Psykosyntes och som tillhör den transpersonella psykologin.
Assagioli samarbetade i början av sin karriär med Freud och psykoanalysen. Men då Freuds analys handlar om att plocka isär för att förstå, utvecklade Assagioli under sin tid istället syntesen som handlar om foga samman. Han var tidig med tankar om helhet och med att använda meditation och mindfulness som inslag i sitt arbete.
 "Freud sa: Jag är bara intresserad av den del av människan som utgörs av källaren. Psykosyntesen är intresserad av hela byggnaden."  - Roberto Assagioli
 Psykosyntesen handlar om att skapa en syntes mellan psykets olika delar; att foga samman. Det kan handla om olika delar av vår verklighet som tankar, känslor, kropp och själ med syfte att skapa harmoni, finna och leva ifrån den centrala plats inom oss där vår medvetna vilja och kärlek gör vägen vidare tydlig. Psykosyntesen visar hur vi kan förhålla oss till vårt eget liv.
 Psykosyntesen är en bred och kreativ psykologi. Förutom samtal används olika tekniker som till exempel olika kognitiva verktyg (KBT), drömanalys, skrivande, målande, familjekonstallationer, musik, gestalttekniker och rörelse.

För varje människa med unika behov finns olika vägar till personligt växande.
I Sverige utbildas terapeuter, coacher och konsulter på privata utbildningsinstitut i Göteborg och Stockholm.
I andra länder ingår Psykosyntesen i ordinarie högskoleverksamhet och finns på 27 platser runt om i världen.