Kurser och retreater

Kurs i personlig utveckling är ett eget växande i en grupp tillsammans med andra, där var och en gör sin resa. Vi utforskar vad det innebär att vara människa och att leva sitt liv så fullt och rikt som dina livsvillkor möjliggör.
Skillnaden på att gå en kurs i personlig utveckling och gå i samtalsterapi är dels intensiteten, under en helg eller veckas oavbrutet utforskande ger du dig själv möjligheten till en intensiv och mer omfattande förändring.
Utforskande i grupp ger också mycket stöd i att känna igen sig i varandra, ge och få medkänsla i förändring, inspirera varandra och möjlighet att lära känna andra människor inifrån. Få se var och ens önskan om förändring i livet. 

Vishetens väg

4 dagars retreater/kurser som står på transpersonell ekopsykologisk grund – en holistisk psykologi i kontakt med den universella intelligensen – med förståelse för den förändring som var och en av oss behöver. Och som vi som mänsklighet behöver genomgå tillsammans för liv och välmående på vår planet. Under dessa kurser återknyter vi till oss själva genom urgammal livsvisdom om människans sökande efter sin sanna själ i nära kontakt med naturen. Vishetens väg ges i naturskön miljö för att knyta an till skog och sjö. Varje retreattillfälle ger gott om utrymme för eftertanke, reflektion, vila och varande i naturen.
Kurskostnad: 6500,-
Internat helpension tillkommer och varierar beroende på kursgård.
Vishetens väg

Den medvetna vägen

Denna 4 dagars retreat går vi i Pilgrimens fotspår och undersöker vägen till och verktygen för att leva sitt liv rikt och meningsfullt. Med sig själv och med sin omvärld. 
Nästa kurstillfälle 26-29 augusti 2021. Kurskostnad: 6500,-.
Internat: Kärlingesunds Kursgård. Helpension enkelrum: 3696,-