Parterapi

Stöd vid förändring

Jag möter er i samtal när ni inte kommer längre själva, när gamla mönster behöver brytas, kommunikation skapas eller återskapas emellan er, tillsammans för att ni i kontakt med varandra ska hitta er gemensamma väg vidare.

Ni kan vara i början av er relation och vill fördjupa, förebygga genom att ge det utrymme som är gott och fint i er relation.

Under relationens gång kan ni möta svårigheter:  i kommunikationen er emellan, maktkamp, otrohet, distans med upplevelsen att att ni egentligen lever parallella liv.

Vägen vidare kan handla om behov av att återskapa kommunikation, närhet och där kan parterapi ge det stöd er förändring behöver.

Ni kan också vara i slutet av er relation med behov av att förstå och avsluta för att kunna lämna varandra för nästa relation; eller för att skapa en annan sorts relation mellan er framöver om ni tex är föräldrar.

Samtalsterapi är en resa som syftar till ett personligt växande, känsla av helhet och större medvetenhet kring mig själv och min omgivning. Parsamtal utgår från en längtan att nå varandra, förstå och kunna möta varandra.

Som terapeut ställer jag frågor, speglar och inbjuder till reflektion. Stöder utvecklingen mot den förändring ni önskar i era liv.

Ett parterapisamtal varar 90 minuter och vi möts eller efter era behov, under en period som vi kommer överens om. 

Jag möter dig/er online i samtalsterapi. Du/ni kan också komma till mottagning i Hindås.

Ekoterapi - vi träffas i naturen!

Samtalsterapi i naturen - på en plats du/ni väljer, kanske en speciell plats för dig/er, eller så tar jag emot dig/er i skogen i närheten av Hindås. Ekoterapi handlar om att låta naturen stödja dig i de utmaningar som pågår i ditt liv. Att återknyta och förankra sig i vår omgivande natur är i sig läkande och ger samtalsterapin extra god effekt. Välkommen. .

Terapi i nära relationer

Nära relationer påverkar livet - till en kollega eller kollegor, en familjemedlem eller fler, släktingar, eller en nära vän.

Nära relationer som när de fungerar gör livet rikt, kreativt och meningsfullt; och som när problem i kommunikationen finns tynger ner livskvalité och glädje, eller gör det omöjligt att samarbeta konstruktivt.

Relationsterapi syftar till att på ett djupare plan förstå dynamiken i det som sker mellan dig och den/de personer du har en nära relation till, skapa eller återskapa kommunikation som kan leda till förståelse och en ömsesidig väg framåt för er och relationen ni delar.