Samtalsterapi

Stöd vid förändring - Vägledning till din inre vishet

Jag möter dig i samtal när du inte kommer längre själv, när gamla mönster behöver brytas, när ny kraft och potential inte går att nå på egen hand. Tillsammans finner vi metoder och verktyg som passar dig i ett förändringsarbete mot det du önskar i ditt liv.
Som terapeut ställer jag frågor, speglar och inbjuder till reflektion. Stöder din utveckling mot den förändring du önskar i ditt liv. 
Behovet av att prata om det svåra är stort och jag som samtalsterapeut är utbildad just för detta - att prata om det som behöver få utrymme för att förändring ska kunna växa fram. Och om nya möjligheter, om att vara kreativ i tider av förändring.
Ett terapisamtal varar 60 eller 90 minuter och vi träffas efter dina behov, under en period som vi kommer överens om.
Jag möter dig/er online i samtalsterapi. Du/ni kan också komma till mottagning i Hindås. Välkommen.

Ekoterapi - vi träffas i naturen!

Samtalsterapi i naturen - på en plats du väljer, kanske en speciell plats för dig, eller så tar jag emot dig i skogen i närheten av Hindås. Ekoterapi handlar om att låta naturen stödja dig i de utmaningar som pågår i ditt liv. Att återknyta och förankra sig i vår omgivande natur är i sig läkande och ger samtalsterapin extra god effekt. Välkommen.