Att komma vidare

Stöd vid förändring

Vägskäl eller livskris; sorg, förlust eller olust. Ibland möter vi sidor av livet som vi helst skulle slippa och som vi vill ta oss förbi så fort som möjligt.
Hur dessa vägskäl än ser ut tvingar de oss att stanna upp, villigt eller ovilligt ta en paus. Erfarenheter kan ha kommit ikapp oss som inte längre kan hållas undan.
För att komma vidare erbjuder samtalsterapi eller kurs i personlig utveckling en möjlighet att möta det som behöver mötas, reflektera över sådant som inte längre låter sig undvikas, sörja det som behöver bearbetas och sörjas.
Men vägskäl ger oss också nya möjligheter att välja:
Hur ser min fortsatta väg genom livet ut?
Vilka möjligheter finns där jag befinner mig just nu?
Vilken potential är ännu outforskad?