Vad innebär det för oss människor att leva i vår tid?

vilaiandetagetceciliaangelinse

 

Vad innebär det för oss människor att leva i vår tid?

 Många pågående kriser som på olika sätt påverkar och skapar osäkerhet kring hur vår framtid kommer att se ut. Demokratin, ekonomin,  samhällen, naturen, flyktingströmmar, pandemirisker och krigsrisker. Med höstens två kurser vill vi ge plats för tankar, frågor, känslor omkring det som pågår och förändras. Vi kommer som vi brukar på Vishetens väg utgå från var och ens egen upplevelse. Mytologiska berättelser finns med. Delande i stor och mindre grupper är extra viktigt denna gång. Stöd för de känslor och tankar som kommer upp från både oss som leder kurserna och i gruppen. Vi har erfarit att på tidigare kurser när dessa ämnen dykt upp har deltagare sagt att detta behöver vi prata mer om. Jag tror att många plågas i sina egna tankar, inte sällan i ensamhet, av de många pågående kriser vi lever och det ovissa kommer påverkar framtiden när vi rör oss framåt år för år. Hur kommer våra liv se ut om fem år? Tio år? Trettio? Etthundra år?

Hopp genom berättelser, delande och samarbete!

Välkommen att delta på dessa två för vår tid mycket viktiga kurser i personlig utveckling och ta gärna med anhöriga och vänner som du vill dela detta med. Och gärna i olika åldrar. Vid dessa kurstillfällen är det extra viktigt med delande och delaktighet. Om och om igen sägs från forskare på dessa områden att vi behöver samarbeta, dela och stödja varandra. Ju mer vi gör det desto mer hopp finns! Låt oss prata om, känna på, undersöka hur framtidens berättelser kan se ur? Undersöka vad som kan göras? Hur vi kan leva tillsammans. Den faktamässiga framtiden är minst sagt osäker. Vi rör oss under dessa två kurser främst med känslor kring och intution om vår gemensamma framtid. Vi kan prata och dela. Och som människor alltid gjort, finna svaren tillsammans!  

Höstens två kurser passar också mycket väl för dig som vill gå kurserna som anställd eller i ditt företag. Att kunna möta dessa frågor som medarbetare och ledare är också så viktigt. Låt dig finna orden och bli inspirerad till de samtal som behövs!

 

Rulla till toppen