Vill du vara en förändringsagent för framtiden?

Fyradagarskurs på Vishetens väg. Intuitivt ledarskap - framtidens berättelser.

Det är lätt att förtvivlas över situationen i världen. Krig, flykt, mänsklig orättvisa och dessutom en rad olika sätt som vår natur håller på att förändras. Pågående kriser kallas dessa svårlösta och långa förändringar som gör livsvillkoren svåra för människor på jorden. Vi som påverkas mindre konkret än så länge känner ändå av det i våra inre genom förtvivlan, missmod, hopplöshet och andra känslor som hör ihop med just pågående kriser. Vi är på olika sätt alla påverkade av det som pågår, och därför känner vi också varierande grad av känslor som står i relation till tillståndet i vår omvärld.

Förändring börjar inuti var och en. För att medskapa i förändring för framtiden behöver all den förändring du önskar i din omvärld först vändas inåt, ges utrymme och process till inre självacceptens, självomsorg och självledarskap. Därifrån kan du med denna inre plattform av förändring röra dig utåt i din omvärld och söka de områden som väcker inspiration och engagemang i dig. Därifrån kan du vara den förändringsagent du vill vara nu och i framtiden. Styrka och mod kommer inifrån och stärks i gemenskap. Tillsammans kan vi göra mer för att gå i en annan riktning.

Kurserna i årsprogrammet för 2023 stödjer din inre förändring mot att medverka med din vilja på dem områden där du kan och vill vara en förändringsagent.

Rulla till toppen