Stipendium för kurs

stipendium samtalsterapi, parterapi och kurser i självutveckling

För dig som vill gå kurs, men inte har tillräckliga ekonomiska resurser, finns det nu möjlighet att söka stipendium till kurserna. Berätta varför du vill gå kursen. Berätta vilket värde och vilken betydelse kursen skulle ha för dig i ditt liv. Beskriv din livssituation och skälen till att du söker.

Krav för att söka

För att kunna söka ska man uppfylla något/några av nedanstående kriterier:

  • Låg inkomst på grund av studier, arbetslöshet eller längre tids sjukskrivning, pension alternativt annan låg bidragsinkomst.
  • Höga livsomkostnader på grund av till exempel eget försörjningsansvar för barn.
  • Andra levnadsvillkor som motsvarar ovanstående.

Underlag som bekräftar de kriterier man ansöker för kan begäras in inför beslut.

Beslut

Beslut om beviljat stipendium kommer att meddelas via mail till sökande. Beslut kan ges cirka 2 veckor innan planerad kurs börjar.

Allmänna regler Stipendium

Ansökan om stipendium från Cecilia Angelin görs via mail. Vid frågor, vänligen kontakta info@ceciliaangelin.se. En förutsättning för bifall till ansökan är att den avser bidrag till den kurs som beskrivs ovan. Ändamålet ska också vara allmännyttigt, enligt föreskrifterna i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Skatteregler

För skattefrihet för mottagaren av ett stipendium krävs att den uppfyller något av de kvalificerade allmännyttiga ändamål som räknas upp i 7 kap 4 § inkomstskattelagen. De kvalificerade ändamål som i första hand är aktuella är främjande av

  • omsorg om barn och ungdom
  • utbildning
  • social hjälpverksamhet
  • kultur
  • miljövård
Rulla till toppen