Kursöversikt

Utveckling för meningsfullt liv. På Vishetens väg.

Översikt

Förändring börjar hos dig.

Du väljer utveckling när du anländer till kurs. Du ger dig tid och utrymme. Pausar det vanliga livet och ger plats för förändring.

Varje kurs på Vishetens Väg är en inbjudan att komma närmare dig. Ökad självförståelse,  acceptens och självempati.

Kursernas olika teman aktiverar olika aspekter av dig - öppnar olika inre rum. För helhet och meningsfullhet.

Inre omsorg om dig leder till yttre omsorg. Fördjupa din självomsorg och låt din omsorg om din omgivning växa. Då förändras också världen.

Vad kan jag förvänta mig av kurs i självutveckling?

Självkännedom.

Du bjuds in till att i allt högre grad lära känna dig själv. Öka din förståelse för ditt ursprung, dina beteenden och mönster som präglar din identitet och ditt liv; yrke, privat och i relationer. Det vi blir medvetna om kan vi  förändra.

Medvetenhet.

Medveten närvaroträning genomsyrar alla kurser. Den leder tillsammans med tystnaden från vardagens yttre brus hem till dig. Till din inre kompass. Därifrån kan du ta ut din kompassriktning.

En kurs i taget. Steg för steg i det tempo och den rytm som du väljer.

Handlingskraft.

Viljan är en av psykets viktigaste funktioner att lära känna och utveckla för att med självförtroende kunna aktivera den handlingskraft som stödjer din kompassriktning.

Din förmåga att agera ledare i ditt eget liv ökar. Handlingskraft till modiga och kärleksfulla handlingar som stödjer dig, ditt liv och din omvärld.

Tillhörighet.

Vi är alla del av en och samma planet. Vi hör till. Ekopsykologi stödjer den koppling vi och vår omgivande natur behöver för att vi ska kunna må bra.

Autentiska möten i relation. Att verkligen få bli hörd och att verkligen lyssna med närvaro. I gemenskap och med stöd av gruppen tar du ut din kompassriktning.

För frigörelse till liv i kärlek, medvetenhet, gemenskap och kreativitet.

Gå en kurs i taget - i din takt - för djupgående självutveckling. På Vishetens väg.

Dödens mysterium – och livets

3 november kl 15:00 - 6 november kl 15:30 CET

Intuitionens kraft – frigör din inre visa källa

13 april, 2023 kl 15:00 - 16 april, 2023 kl 15:30 CEST

Själens budskap – den djupare meningen med ditt liv

11 maj, 2023 kl 15:00 - 14 maj, 2023 kl 15:30 CEST
close
Cecilia Angelin Samtalsterapeut

Skriv upp dig
för mina nyhetsbrev:

Spamfritt! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Scroll to Top