Kursöversikt

Upplev dig själv inifrån. Utvecklas och lev meningsfullt.

Översikt

Förändring i ditt liv börjar hos dig.

Du väljer utveckling när du anländer till kurs, ger dig tid och utrymme. Låter det vanliga livet pausa. Gör plats för dig.

Kurser för dig som söker den inspiration, eller förnyad sådan, som ger ditt liv mening och din sanna natur rättvisa.

Inre omsorg om dig leder till yttre omsorg. Fördjupa din självomsorg och låt din omsorg om din omgivande natur växa. Då förändras också världen.

Vad kan jag förvänta mig av kurs i självutveckling?

Självkännedom.

Du bjuds in till att i allt högre grad lära känna dig själv. Öka din förståelse för ditt ursprung, dina beteenden och mönster som präglar din identitet och ditt liv; yrke, privat och i relationer. Det vi blir medvetna om och ser kan vi därifrån förändra.

Medvetenhet.

Medveten närvaroträning genomsyrar alla kurser. Den leder tillsammans med tystnaden från vardagens yttre brus hem till dig. Till din inre kompass. Därifrån kan du ta ut din kompassriktning.

En kurs i taget. Steg för steg i det tempo och den rytm som du väljer.

Handlingskraft.

Viljan är en av psykets viktigaste funktioner att lära känna och utveckla för att med självförtroende kunna aktivera den handlingskraft som stödjer din kompassriktning.

Din förmåga att agera ledare i ditt eget liv ökar. Handlingskraft till modiga och kärleksfulla handlingar som stödjer dig, ditt liv och din omvärld.

Tillhörighet.

Vi är alla del av en och samma organism. Vi hör till. Ekopsykologi stödjer den koppling vi och vår omgivande natur behöver för att vi ska kunna må bra.

Autentiska möten i relation. Att verkligen få bli hörd och att verkligen lyssna med närvaro. I gemenskap och med stöd av gruppen tar du ut din kompassriktning.

För frigörelse till liv i kärlek, medvetenhet, gemenskap och kreativitet.

Gå en kurs i taget - i din takt - för djupgående självutveckling

Det feminina mysteriet – människans sökande efter helhet

18 maj kl 15:00 - 22 maj kl 15:30 CEST

Självklar – mot nästa fas på livets resa

16 augusti kl 15:30 - 20 augusti kl 14:00 CEST

Grundkurs: Livskraft – vägen till den inre kompassen

21 september kl 08:00 - 25 september kl 17:00 CEST

Dödens mysterium – och livets

3 november kl 15:00 - 6 november kl 15:30 CET

Grundkurs: Livskraft – vägen till den inre kompassen

4 januari, 2023 kl 15:00 - 8 januari, 2023 kl 15:30 CET

Intuitionens källa – finn och frigör din inre visa källa

13 april, 2023 kl 15:00 - 16 april, 2023 kl 15:30 CEST

Det medvetna livet – inspiration som förändrande kraft

27 april, 2023 kl 15:00 - 30 april, 2023 kl 15:30 CEST

Själens budskap – lyssna till den djupare meningen med ditt liv

11 maj, 2023 kl 15:00 - 14 maj, 2023 kl 15:30 CEST
Scroll to Top