Handledning och fortbildning i yrkesrollen

Handledning och egenutveckling med Cecilia Angelin

Om handledning och fortbildning

För dig och er som arbetar med andra människor. Syftet med handlednings- och fortbildningsarbete är att skapa en trygg plats för dig som arbetar med andra. En plats där du kan utvecklas av arbetets erfarenheter och öka kvalitén på dina arbetsinsatser.

Aktuella kurser i handledning och fortbildning

Leda cirkel – startdagar

19 aug kl 10:00 - 20 aug kl 16:00 CET

Leda cirkel – fördjupningsdagar

16 sep kl 10:00 - 17 sep kl 16:00 CEST

Handledning

Handledning hos mig erbjuder en plats för dig som enskild yrkesutövare eller er som arbetsgrupp att reflektera, landa, lära och ta tillvara yrkesmänniskan.

En kreativ plats med nya möjligheter till utveckling och fortbildning för dig i din yrkesroll. Handledningen kan vara temainriktad utifrån behov av fortbildning i yrkesrollen. Tematiskt ta upp områden som behöver förstärkas. Öka kunskap och därmed trygghet i yrkesrollen.

Handledning är öppen för att fånga det som pågår i arbetssituationen. Den kan riktas mer specifikt mot de utmaningar du eller arbetsgruppen upplever. Fördjupad förståelse för människan i arbetet. Den egna processen och gruppens process.

Möjligheterna för handledning är många och det övergripande syftet är att stödja dig att utvecklas i din yrkesroll som enskild yrkesutövare eller för er som arbetar i grupp.

Öppen handledningsgrupp?


Vill du delta i en öppen handledningsgrupp i Göteborg? Du kan komma en eller flera gånger, och övriga deltagarna kommer variera. Vi arbetar med sedvanlig sekretess. En möjlighet att mötas i grupp utan att förbinda dig till en fast grupp eller ett fast antal gånger.

Välkommen att höra av dig.

Fortbildning på Vishetens väg


På kurser på Vishetens väg ingår tre timmars delande grupp fördelat på dagar 2-4. För dig som är samtalsterapeut eller motsvarande kan välja att vara i en grupp där du tillsammans med Cecilia fördjupar den terapeutiska förståelsen kring hur vi kan möta klienter och andra människor på stödjande sätt. Du kan alltså välja ett tydligare fortbildande inslag när du går kurser på Vishetens väg.

Rulla till toppen