Stöd vid förändring

Vägledning till din inre vishet

samtalsterapi   retreater   handledning   kurser  inspiration

Stöd och vägledning för dig som
Söker din inre vishet.
Vill finna ny kraft och inspiration .
Vill lära känna dig sjäv mer & stärka din självkänsla.
Utveckla dina relationer; till dig själv och de du har omkring dig.
Vill förändra livsmönster eller beteenden som hindrar.
Behöver möta och hantera livets utmaningar; sorg, sårbarhet, vilsenhet, separation, förlust, ångest eller rädsla.

Vill ställa om och kunna leva med ökat välmående för dig själv och din omvärld.
Söker stöd och vägledning i din profession.

Kurser och retreater

Kurs i personlig utveckling är ett eget växande i en grupp tillsammans med andra, där var och en gör sin resa. Vi utforskar vad det innebär att vara människa och att leva sitt liv så fullt och rikt som dina livsvillkor möjliggör.
Utforskande i grupp ger mycket stöd i att känna igen sig i varandra, ge och få medkänsla i förändring, inspirera varandra och möjlighet att lära känna andra människor inifrån. Få se var och ens önskan om förändring i livet. Välkommen!

Vishetens väg

Den medvetna vägen

Denna 4 dagars retreat går vi i Pilgrimens fotspår och undersöker vägen till och verktygen för att leva sitt liv rikt och meningsfullt. Med sig själv och med sin omvärld. Nästa kurstillfälle 26-29 augusti 2021
Kurskostnad: 6500,-.
Internat: Kärlingesunds Kursgård, helpension enkelrum: 3696,-

Samtalsterapi

Just nu är livet ovisst på många sätt. Förändring och omställning till mer hållbart och välmående liv behövs för människor och för vår planet. Vi behöver leva mer i samklang till oss själva och med varandra. Även med naturen vi är del av.

Behovet av att prata om det ovissa är stort och jag som samtalsterapeut är utbildad just för detta - att prata om det svåra i det okända. Och om nya möjligheter, om att vara kreativ i tider av förändring. Jag möter dig/er online i samtalsterapi. Välkommen.

Ekoterapi - vi träffas i naturen!

Samtalsterapi i naturen - på en plats du väljer, kanske en speciell plats för dig, eller så tar jag emot dig i skogen i närheten av Hindås. Ekoterapi handlar om att låta naturen stödja dig i de utmaningar som pågår i ditt liv. Att återknyta och förankra sig i vår omgivande natur är i sig läkande och ger samtalsterapin extra god effekt. Välkommen.

Handledning

Genom handledning ger du dig och dina klienter utrymme i mötet med mig som handledare. Tillsammans ser vi till ditt behov, dina klienters behov och genomlyser de relationer som är aktiva. Vi undersöker den vidare kontext arbetet pågår inom, allt för att öka kvalitén på ditt yrkesutövande. Handledning för yrkesutövande samtalsterapeuter, för chefer, behandlingspersonal, grupper. Handledning för dig som enskild individ i din yrkesroll. Jag skräddarsyr gärna ett upplägg som passar dig som enskild yrkesverksam eller för er som grupp.  Välkommen.

Cecilia Angelin

Samtalsterapeut
Par & relationsterapeut
Handledare
Lärare personlig utveckling