Användar- och betalningsvillkor

Här hittar du all information gällande våra användar- och betalningsvillkor för att boka kurser, samtalsterapi m.m.

Kursavgift

Kursavgift betalas i samband med bokning. För aktuella kursavgifter se hemsidan, www.ceciliaangelin.se.

Avbokning eller pengarna tillbaka vid köp av kurs

Du har rätt att ångra ditt köp och erhålla full återbetalning inom fjorton (14) dagar från det att du anmält dig via hemsidan. För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta via mail info@ceciliaangelin.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt (du är dock inte tvungen att använda denna ångerblankett). På Konsumentverkets hemsida finns även mer information om ångerrätt tillgängligt.

För avbokning av kurs senare än tre veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften om den är bokad tidigare än två veckor före avbokningsdag. 

Ombokning av kurs till kommande kurstillfälle efter överenskommelse. Kontakta info@ceciliaangelin.se för överenskommelse. 

Samtalsterapi och handledning

  • Samtalsterapi och handledning 55 minuter: 1200 kr.
  • Samtalsterapi och handledning 85 minuter: 1800 kr.
  • Samtalsterapi och handledning 115 minuter: 2400 kr.
  • För företag tillkommer moms i ovanstående priser.
  • Kostnadsfri avbokning senast 24 timmar före inbokad tid för samtalsterapi och handledning.
  • Undervisning personlig utveckling för grupp: 
  • Grupp om 8-14 deltagare per 50  minuter 1000 kr.
  • För verksamhet tillkommer moms om tillämpligt.
  • Övriga uppdrag på offert. Välkommen med er förfrågan.
  • För grupper och andra uppdrag avbokning enligt separat överenskommelse.

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för ändringar beträffande innehåll om vi gör bedömningen att en modifikation av innehållet skulle vara fördelaktigt för deltagarna. 

Vi förbehåller oss också rätten att ställa in kursen vid oförutsägbara omständigheter eller om kursen får för få bokade deltagare. Om kursen ställs in sker utbetalning av kursavgiften till samtliga kursdeltagare.

Tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa användarvillkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade. Om en tvist uppstår mellan Cecilia Angelin och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol med Borås tingsrätt som prioriterad tingsrätt. I egenskap av konsument har du möjlighet att välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Allmänna reklamationsnämnden har följande kontaktuppgifter:

hemsida: www.arn.se
mejl: arn@arn.se
postadress: Allmänna reklamationsnämnden, box 174, 101 23 Stockholm.

Senast uppdaterad: 2023-09-22

 

Rulla till toppen