Om mig

Samtalsterapi , Parterapi, kurser i personlig utveckling - Cecilia Angelin Samtalsterapeut

Mitt arbete som samtalsterapeut

Jag är utbildad samtalsterapeut inom transpersonell psykologi – psykosyntes, handledare, par- och relationsterapeut samt mindfulness-ledare. Genom min utbildning är jag ackrediterad European counsellor. Jag har under lång tid utöver min klientmottagning också arbetat som lärare inom personlig utveckling. Jag arbetar aktivt som samtalsterapeut med både samtalsterapi och parterapi. Jag håller även kurser i personlig utveckling där jag använder ovan verktyg för att hjälpa att stärka bland annat självkänsla, självkännedom och hjälpa människor att må bra.

Under åren 2013-2021 arbetade jag på Psykosyntesinstitutet i Sverige AB som lärare och handledare. På den tvååriga grundutbildningen arbetade jag som huvudlärare och på den femåriga samtalsterapeututbildningen som lärare och handledare. Jag har också skapat och undervisat ett antal kurser under mina år på PsykosyntesInstitutet.

Från 2022 arbetar jag på HumaNova Utbildning AB som lärare och handledare.

I mitt arbete som bland annat samtalsterapeut för jag samman kunskap om psykologi, beteende- och relationsmönster med människans behov av att uppleva sitt liv som en sammanhängande förståelig berättelse. En relation till eller kontakt med vår omgivande ekologi och kosmos på ett för varje människa unikt sätt. För mig handlar det om att hjälpa till att frigöra det narrativ som bäst stödjer den unika individens liv och delaktighet i sin tillvaro.

Kvalitetssäkring

Genom medlemskap i Racs – register för ackrediterade counsellors och Psykosyntesföreningen förbinder jag mig att följa de etiska regler, tystnadsplikt och handledning föreningarna satt upp för yrkesutövande psykosyntesterapeuter/counsellors i Sverige. Medlemskapen följer också de europeiska föreningarna EFFP, EAC, EAP krav för samtalsterapeuter som arbetar i Europa. Detta ger dig en trygghet när du väljer mig som samtalsterapeut eller lärare i personlig utveckling på mina kurser.

Min verktygslåda

Min verktygslåda som samtalsterapeut och lärare i personlig utveckling utgår från medveten närvaro, det trygga samtalet och de terapeutiska processer som stödjer utveckling och förändring. Den innehåller också kreativt skapande, utforskande och lyssnande till kroppens förnimmelser och vishet. Vi söker själens språk bland symboler, bilder, dikt och musik. Vi söker i naturen den kontakt som ger oss en grundläggande förankring. På så sätt utvecklas och frigörs den inre kompass varifrån vi hämtar inre kunskap och vilja att leva meningsfullt.

Min önskan är att bidra till att vi människor kan leva mer medvetna liv. Ett sådant liv blir ett mer kreativt liv eftersom det kommer ur en autentisk inre källa. Denna källa ger oss mer tillfredsställelse och är en trygg utgångspunkt för att möta oss själva och vår omgivande natur med mer av kärlek och omsorg. En omsorg vi människor behöver precis som den natur vi är del av. Detta skapar jag bland annat genom mina kurser och sessioner som samtalsterapeut och lärare i personlig utveckling.

Om mig – samtalsterapeut och lärare i personlig utveckling

Jag har så länge jag kan minnas undrat kring livet. Som liten insåg jag, som barn gör, att döden finns och kommer. Hur leva, varför leva och hur kan vissheten om döden även vägleda livet, har varit och är mina livsfrågor.

En ”mittlivskris” gjorde att jag valde att lämna mitt dåvarande yrke som ekonom och ledare i företagsvärlden för att istället utbilda mig till samtalsterapeut och så småningom även arbeta som lärare i personlig utveckling. I och med denna livskris blev mina livsfrågor till det jag dagligen aktivt utforskar med klienter i samtalsterapi och med deltagare på kurser. Det ger mitt liv djup mening.

Under utbildningen till samtalsterapeut började jag återigen lyssna på sagor, särskilt de gamla sagor eller myter med en evig ton från lägereldar där vi människor alltid berättat för varandra just för att försöka förstå oss själva och livet. Tack vare lyssnandet fick annan kunskap från utbildningen om mänskliga utmaningar som ångest, oro, beteenden, överlevnadsmönster och trauman en helt annan utgångspunkt i mötet med människans grundläggande behov av meningsskapande narrativ. Min upplevelse av helhet i mötet med människan ökade markant.

Berättelser förekommer över hela jorden i olika traditioner. Genom att berätta kan vi återskapa vibrerande livskontakt inom oss, mellan oss och allt i vår gemensamma natur. Berättande vägleder oss tillbaka till vårt mänskliga ursprung och stödjer oss att återta den livsnödvändiga kontakt med oss själva och vår omgivande natur som på olika sätt bröts när vårt moderna samhälle växte fram.

Allt detta tar jag med mig när jag hjälper människor som samtalsterapeut eller lärare i personlig utveckling.

 

Utbildning relevant för nuvarande yrke. Tidigare universitetskurser inom ekonomi, statskunskap, juridik och språk.

Utbildning Utbildare Längd
Dipl. Psykosyntesterapeut PsykosyntesInstitutet i Sverige AB 5 år
Dipl. Par & Relationsterapeut Humanova 1 år
Dipl. Handledare Psykosyntesföreningen 1 år
ACT Acceptance Commitment Therapy Psykologpartners 1 år
MindfulnessInstruktör Katarina Lundblad – Lev nu 8 v
Transpersonell Ekopsykologi Alef Trust 10 v
Fornnordisk mytologi & religion Linné Universitetet 7,5 p
Vikingarnas religion Linköpings Universitet 7,5 p

2023

2023 januari Vishetens väg Leda cirkel grund

2023 HumaNova utbildning AB Par- och terapeututbildning

mars Vishetens väg Själens väg

juli Vishetens väg Hjälparens arketyp

2023-2025 HumaNova Ab Terapeutbildning

oktober Vishetens väg Ekon för framtiden – fornnordisk mytologi

november Vishetens väg Framtidens ledarskap

2022

2022 Uppdragsgivare Utbildning/kurs/handledning/retreat

november Lygnern AB Kom nära naturen

november Vishetens väg Döden och livet

november HumaNova Utbildning AB Terapeututbildning: gruppterapi

2021

2021 Uppdragsgivare Utbildning/kurs/handledning/retreat

mars PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Fundamentals 5-dagar självkännedom.

mars PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 2 helg 4: Tema: Eros och sexualitet. Mixad live/online

april PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Självklar 5-dagar fördjupad självkännedom.

april PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 5: Tema: Relationer. Mixad live/online.

maj PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 2 helg 6: Tema: Själens språk. Mixad live/online.

maj PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs/retreat Vishetens väg 4 dagar fördjupad självkännedom. Tema: Kärlekens väsen.

juli PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildning sommarskola 6 dagar år 2. Tema: Pånyttfödelse.

augusti Vishetens Väg Kurs Vishetens väg 4 dagar fördjupad självkännedom. Tema: Den medvetna vägen.

oktober Hälsohuset i Sätila Höstretreat 3 dagar självkännedom mm för välbefinnande och återhämtning.

november Privat grupp Kurs/retreat Vishetens väg 4 dagar fördjupad självkännedom. Tema: Kärlekens väsen. 

2020

2020 PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Handledare år 3-5 terapeutlinjen fram till diplomering juni 2020.

februari PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 2 helg 4. Tema: Själens språk del 1 och interpersonella relationer.

mars PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 2 helg 5. Tema: Relationen till en partner och interpersonella relationer.

april PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Självklar 6 dagar fördjupad självkännedom.

april PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 6. Tema: Identitet och vilja.

maj PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 2 helg 6. Tema: Förändring i världen. Online

juni PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildning sommarskola 6 dagar år 2. Tema: Pånyttfödelse.

juni PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildning sommarskola 6 dagar år 5. Tema: I Assagiolis fotspår. 

juli PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildning sommarskola 6 dagar år 1. Tema: Livet kallar.

september PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 2 helg 2. Tema: Relationen till en partner och interpersonella relationer.

september PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs/retreat Vishetens väg 4 dagar fördjupad självkännedom. Tema: Intuitionens källa.

september PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Fundamentals 5 dagar självkännedom.

oktober PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 2 helg 1. Tema: Delpersonligheter, vilja samt interpersonella relationer.

oktober PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Unga Vuxna 4- dagar självkännedom för deltagare i ålder 18-24 år.

2019

2019 PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Handledare år 3-5 terapeutlinjen.

januari PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 3. Tema: Relationen till mamma.

mars PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 4. Tema: Relationer i omvärlden.

maj PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 6. Tema: Identitet och vilja.

maj PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Unga Vuxna 4-dagar självkännedom för åldern 18-24 år.

juni PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildning sommarskola år 1. Tema: Livet kallar!

september PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 2 helg 1. Tema: Delpersonligheter och interpersonella relationer.

hösten PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Mindfulness retreat söndagar.

oktober PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Psykosyntesens Symbolik 3-dagar fördjupad självkännedom.

2018

2018 PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Handledare år 3-5 terapeutlinjen

januari PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Fundamentals 6-dagar självkännedom.

januari PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 3 helg 4.
Tema: Teori och modeller i terapirummet samt interpersonella relationer.

maj PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 3 helg 8. Tema: Själens språk del 1 samt interpersonella relationer.

juni PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Självklar 6-dagar fördjupande självkännedom.

september PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Fundamentals 6-dagar självkännedom.

september PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 1. Tema: Gnistan väcks.

oktober PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 2. Tema: Liv och födelse.

2017

februari PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildning handledning år 4. Tema: Lilla fallstudien del 1.

april PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildning handledning år 4. Tema: Lilla fallstudien del 2.

maj PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildning handledning år 4. Tema: Lilla fallstudien del 3.

juni PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildning sommarskola år 4. Tema: Mytologi och fallstudier i klientarbete.

september PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Fundamentals 6-dagar självkännedom.

september PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildning terapeutlinjen handledare år 3-5 september 2017- juni 2020.

oktober PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Psykosyntesens Symbolik 3-dagars fördjupande självkännedom.

november PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Brygga mellan åren 3-dagar fördjupande självkännedom.

2016

januari PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 3 helg 4. Tema: Teori och modeller i det terapeutiska arbetet.

februari PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 4. Tema: Relationen till mamma.

maj Egen regi med Lena Ekwing Kurs the Feminine Journey 7 dagar självkännedom med mytologi.

juni PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 8. Tema: Om viljan.

oktober PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 4 helg 1. Tema: Det inre barnet i terapirummet samt interpersonella relationer.

december PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 4 helg 3. Tema: Psykopatologi del 1 samt interpersonella relationer.

2015

januari PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 4. Tema: Relationen till mamma.

mars PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kurs Fundamentals två. 3 dagar fördjupad självkännedom.

maj PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 8. Tema: Om viljan.

maj PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 2 helg 8. Tema: Empatiska möten.

oktober PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningsstart år 3-5 terapeutlinjen.

oktober PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 1.Tema: Gnistan väcks.

november PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 3 helg 2. Tema: Konsten att lyssna i terapirummet.

2014

april PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 2 helg 7. Tema: Identitet och vilja.

oktober PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 1. Tema: Gnistan väcks.

december PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Utbildningshelg år 1 helg 3. Tema: Födelsen.

2013

november PsykosyntesInsitutet i Sverige AB Kursen Fundamentals två. 3- dagar fördjupad självkännedom.

 

Rulla till toppen