Om mig

Samtalsterapi , Parterapi, kurser i personlig utveckling - Cecilia Angelin Samtalsterapeut

Mitt arbete som samtalsterapeut

Jag är utbildad samtalsterapeut inom transpersonell psykologi – psykosyntes, handledare, par- och relationsterapeut samt mindfulness-ledare. Genom min utbildning är jag ackrediterad European counsellor. Jag har under lång tid utöver min klientmottagning också arbetat som lärare inom personlig utveckling. Jag arbetar aktivt som samtalsterapeut med både samtalsterapi och parterapi. Jag håller även kurser i personlig utveckling där jag använder ovan verktyg för att hjälpa att stärka bland annat självkänsla, självkännedom och hjälpa människor att må bra.

Under åren 2013-2021 arbetade jag på Psykosyntesinstitutet i Sverige AB som lärare och handledare. På den tvååriga grundutbildningen arbetade jag som huvudlärare och på den femåriga samtalsterapeututbildningen som lärare och handledare. Jag har också skapat och undervisat ett antal kurser under mina år på PsykosyntesInstitutet.

Från 2022 arbetar jag på HumaNova Utbildning AB som lärare och handledare.

I mitt arbete som bland annat samtalsterapeut för jag samman kunskap om psykologi, beteende- och relationsmönster med människans behov av att uppleva sitt liv som en sammanhängande förståelig berättelse. En relation till eller kontakt med vår omgivande ekologi och kosmos på ett för varje människa unikt sätt. För mig handlar det om att hjälpa till att frigöra det narrativ som bäst stödjer den unika individens liv och delaktighet i sin tillvaro.

Kvalitetssäkring

Genom medlemskap i Racs – register för ackrediterade counsellors och Psykosyntesföreningen förbinder jag mig att följa de etiska regler, tystnadsplikt och handledning föreningarna satt upp för yrkesutövande psykosyntesterapeuter/counsellors i Sverige. Medlemskapen följer också de europeiska föreningarna EFFP, EAC, EAP krav för samtalsterapeuter som arbetar i Europa. Detta ger dig en trygghet när du väljer mig som samtalsterapeut eller lärare i personlig utveckling på mina kurser.

Min verktygslåda

Min verktygslåda som samtalsterapeut och lärare i personlig utveckling utgår från medveten närvaro, det trygga samtalet och de terapeutiska processer som stödjer utveckling och förändring. Den innehåller också kreativt skapande, utforskande och lyssnande till kroppens förnimmelser och vishet. Vi söker själens språk bland symboler, bilder, dikt och musik. Vi söker i naturen den kontakt som ger oss en grundläggande förankring. På så sätt utvecklas och frigörs den inre kompass varifrån vi hämtar inre kunskap och vilja att leva meningsfullt.

Min önskan är att bidra till att vi människor kan leva mer medvetna liv. Ett sådant liv blir ett mer kreativt liv eftersom det kommer ur en autentisk inre källa. Denna källa ger oss mer tillfredsställelse och är en trygg utgångspunkt för att möta oss själva och vår omgivande natur med mer av kärlek och omsorg. En omsorg vi människor behöver precis som den natur vi är del av. Detta skapar jag bland annat genom mina kurser och sessioner som samtalsterapeut och lärare i personlig utveckling.

Om mig – samtalsterapeut och lärare i personlig utveckling

Jag har så länge jag kan minnas undrat kring livet. Som liten insåg jag, som barn gör, att döden finns och kommer. Hur leva, varför leva och hur kan vissheten om döden även vägleda livet, har varit och är mina livsfrågor.

En ”mittlivskris” gjorde att jag valde att lämna mitt dåvarande yrke som ekonom och ledare i företagsvärlden för att istället utbilda mig till samtalsterapeut och så småningom även arbeta som lärare i personlig utveckling. I och med denna livskris blev mina livsfrågor till det jag dagligen aktivt utforskar med klienter i samtalsterapi och med deltagare på kurser. Det ger mitt liv djup mening.

Under utbildningen till samtalsterapeut började jag återigen lyssna på sagor, särskilt de gamla sagor eller myter med en evig ton från lägereldar där vi människor alltid berättat för varandra just för att försöka förstå oss själva och livet. Tack vare lyssnandet fick annan kunskap från utbildningen om mänskliga utmaningar som ångest, oro, beteenden, överlevnadsmönster och trauman en helt annan utgångspunkt i mötet med människans grundläggande behov av meningsskapande narrativ. Min upplevelse av helhet i mötet med människan ökade markant.

Berättelser förekommer över hela jorden i olika traditioner. Genom att berätta kan vi återskapa vibrerande livskontakt inom oss, mellan oss och allt i vår gemensamma natur. Berättande vägleder oss tillbaka till vårt mänskliga ursprung och stödjer oss att återta den livsnödvändiga kontakt med oss själva och vår omgivande natur som på olika sätt bröts när vårt moderna samhälle växte fram.

Allt detta tar jag med mig när jag hjälper människor som samtalsterapeut eller lärare i personlig utveckling.

 

Utbildning

Undervisning

 

Rulla till toppen