Dags för parterapi? Mottagning i Lund, Göteborg och digitalt.

Dags för parterapi

När är det dags för parterapi?

En vanlig fråga till mig som parterapeut. Mitt första spontana svar är; innan det är för sent. Innan den ena parten egentligen redan bestämt sig och kommer till parterapin för att få hjälp av mig att avsluta relationen.

Inte för att det är dåligt att ta den hjälpen. Tvärtom finns mycket lärande och många insikter både om sig själv och den andra att få med sig in i framtiden för de par som väljer att gå i samtalsterapi för par med syfte att avsluta kärleksrelationen på ett fungerande sätt. Inte minst för dem som fortsätter att efter detta avslut vara med-föräldrar till gemensamma barn och möjligen barnbarn framöver.

Som med-föräldrar fortsätter en annan sorts relation än kärleksrelationen under resten av livet. Att avsluta väl är en god grund för en fungerande med-förälderrelation framöver. Men även för de framtida relationer som väntar. Parterapi synliggör beteendemönster, motiverar till förändringar och inspirerar till mer fungerande möten i kärlek.

Låt det inte bli för sent – gå i parterapi

Men innan det är för sent! Under tiden som du i ditt inre egentligen vet att du inte vill ha det såhär som ni har det. Vet att din partner inte heller är helt nöjd med hur ni har det som kärlekspartners, som intima vänner, som de två som varje dag väljer att leva dagen och livet tillsammans. Om du känner i ditt hjärta att detta är inte en tillfredsställande kärleksrelation för dig; säg det! Och ta hjälp.

Mycket kan förändras och förbättras om du tar hjälp innan det gått så långt så att du eller din partner bestämt sig för att gå vidare. Ny förälskelse kan väckas till liv, inte den där första som när ni sågs, men en djupare förälskelse mer förankrad i kärlek och tillit. För om ni kommer till parterapin redan när ni inte är tillfreds finns mycket att göra. Insikter och beteendemönster att arbeta med tillsammans i terapirummet.

Verktyg för lyssnande och förståelse att lära sig och ta med sig hem. Hemuppgifter för att integrera andra sätt att mötas i närhet och en alltmer ökande förståelse för varandra. Ni lär känna varandra mer. Ökar er förståelse för varandra. Och i parterapin utforskar vi inspiration till den där drömrelationen som förmodligen lever både i dig och din partner. Även om inte alla drömmar slår in betyder det mycket att dela drömmarna. Det skapar intimitet och närhet. Stödjer önskan att vara närvarande och kärleksfulla. Så prova att få ha det bättre! Det är du värd. Och din partner.

Enskild samtalsterapi

Du kan också välja att gå i enskild samtalsterapi för att utforska och lära känna dig själv och dina beteenden i nära relationer bättre. Få större förståelse och fler insikter om dig själv och ditt eget inre i lugn och ro i terapirummet med mig. Du kan låta din egen samtalsterapi få bli grogrunden till att du kan möta din partner på mer fungerande sätt. När du utvecklar dig själv blir alla dina möten med andra människor annorlunda över tid.

Viktigt är att ge dig själv den tid du behöver till egen utveckling, förståelse och självomsorg. Och att du gör det när det behövs. Inte när det är för sent….för den här relationen i alla fall. Det är aldrig för sent för egen personlig utveckling. Den bestämmer du över. Den kan du börja med idag.

Boka tid i Göteborg eller Lund för parterapi


Välkommen att boka tid hos mig för enskild samtalsterapi eller parterapi för din eller er personliga utveckling!  Jag tar emot i Göteborg, Lund och även digitalt. 

 

 

Rulla till toppen