Feminin princip. Växande eller byggande.

En feminin princip. ceciliaangelinse

Vad är en feminin princip?

Ibland är det lättast att börja med att urskilja vad det inte är. Det handlar inte om hur eller vad det är att vara kvinna. Det handlar inte om man, kvinna eller någon annan identifikation som vi som människor kan uppleva oss ha.

Det handlar om en av de principer, krafter eller energier som vi människor påverkas av. Som vi kan ha tillgång till i våra liv, eller inte har tillgång till. Andra principer eller kraftkällor kan då ha mer utrymme i oss och omkring oss.

Den feminina principen

Den kan också kallas den hållande principen om man vill undvika ordet feminin. Den kan också kallas den närande principen. Eller så kan vi kalla den kärlekens kraftkälla. 

När denna princip är levande inom en människa kan hen hålla sina känslor, sinnesförnimmelser och tankar som pågår inombords. Hen kan ge sig själv den näring hen behöver, för kroppen, för livslust och mening. Näring för djupt allvar och stor glädje. 

När denna hållande och närande princip är tillgänglig frigörs vi. Det blir enklare att våga, att stå upp för och att gå egna vägar. Den här principen är grunden för att tryggt nog leva den inre potential som finns i var och en fritt och levande.

Ofta dyker frågan om vad då en maskulin princip innebär upp. Jo den är också bortom kön och identifikation. Den handlar om principer, krafter eller energier som när vi lever dem gör att vi kan genomföra med handlingskraft, planera och strukturera. Vara aktiva. Ge var sak sin tid och sin plats.

Ett annat sätt att fundera kring dessa olika principer är att undersöka byggande och växande.

Byggande och växande

När vi bygger något, ex ett hus behövs tid, planering, material mm. När vi vill att något växer behöver vi en annan utgångspunkt. Grogrund, näring, omsorg, hållande behövs som utgångspunkt. Innan vi sätter frön till nytt liv som vi vill ska växa. Detta oavsett om det gäller trädplantering, vårblommor eller idéer. En kärleksfull grund behövs först. Ibland är en sådan grund såklart med även i byggande. Men långt ifrån alltid. Inte med samma grundförutsättning som i växandet. 

För växande bygger på relation. På att tona in på och lyssna till den grogrund som behövs och den näring som önskas i varje enskilt möte och i varje miljö. Detta är det lilla barnets behov, och senare den vuxne i relation med sig själv, till dem vi omger oss med och till vår omgivande natur. Vi är i ständig relation till vår inre kroppsliga ekologi och till allt i vårt yttre omgivande natur. 

Roberto Assagioli som grundade psykosyntesen sa att vi människor behöver mer av en kärleksfull grund i en värld som använder väl mycket av kraften från struktur, planering och genomförande. Han sa att när vi genomför utan en nog kärleksfull grund blir resultaten hårda tom skoningslösa mot människan och naturen. 

Jag upplever att detta är en bra beskrivning av alltför mycket av den utveckling vi upplevt och upplever i vår tid. Både i oss som människor och i vår omgivning. Låta sitt land växa och blomstra, lägga landets resurser på det. Eller byggandet av ett större land genom invasion. Och även i hur många av oss har det inombords. Att “bygga” sitt bästa jag. Forma kroppen och stappla utbildningar. Eller ett växande inifrån som grundas i självempati och självomsorg. Förmågan att ge sig själv rätt näring för att kunna blomma ut och må bra.

Vill du möta mig kring dessa frågor är du varmt välkommen att delta på någon av kurserna på Vishetens väg eller om du hellre vill träffa mig för enskilda samtal så kontakta mig!

 

Rulla till toppen