Möta mörkret i vår tid

Möta mörkret i vår tid

Hur möter man mörkret?

Krig, övergrepp, skjutningar och våld både i nära relationer och motståndare emellan möter oss dagligen. Människor som flyr och människor som dör i sina hem. I Sverige, i Ukraina och på många andra platser.

Till samtalsterapin kommer kvinnor som lever i en våldsam relation, ibland kommer par till parterapi där våld är en del av relationen och emellanåt kommer en person som utövar våld mot sitt barn eller sin partner. Det kan vara både en man och en kvinna. Hur hanterar jag mörkret inom mig? frågar de. När jag blir arg och inte kan stoppa mig själv? Vad gör jag då? Jag behöver verktyg!

Mörkret berör alla

Mörker finns omkring oss alla och vi berörs alla av det. Mörker kan bli en del av den vi är. Inte allt vad vi är men en del. Vi har ljus i oss och vi har på olika sätt, ibland mer ibland mindre, mörker inom oss också. Någon röst inom oss strävar efter bra saker. Som leder oss dit vi vill. Och en eller flera andra som bromsar, saboterar eller kritiserar sönder det som skulle göra oss själva gott eller få oss att se på andra och annat med nyfikna ögon, istället för med kritiska eller till och med våldsamma ögon.

Det är mörkt i vår tid. När vi hör nyheter blir det tydligt. Och ljus finns. Det har på olika sätt varit mörkt tidigare. Och ljust. Olika tider har fört med sig olika utmaningar och tillgångar.

Förr fanns fler arter på jorden och mer fisk i vatten som var mindre surt. Av de 8 miljoner arter som tillsammans med oss levde på jorden för inte länge sedan har nyligen ungefär 1 miljon utrotats. Nu finns effektivare jordbruk, maskiner och en mängd andra tekniska uppfinningar som både underlättar för oss. Och som underhåller oss. Färre svälter och fler får undervisning. Just nu. Vi lever i den tid vi lever. Vi har det ljus vi har och vi har det mörker som hör vår tid till.

Mörkret och ljuset finns inom oss alla

Mörker och ljus finns i vårt inre. Två aspekter, ofta med flera olika delpersonligheter. Likadant i vårt yttre.

Runt omkring oss flödar både mörker och ljus. När vi möter någon som kämpar med mycket mörker inombords känner vi inte sällan av det. Oj en sådan tyngd, ett sådant mörker som omger den där människan kan vi säga. En sådan iskall blick. Eller ett ljus. Ett barns blick.

En värme som berör i mötet. Den lyhördheten, att lägga märke till vad som är närvarande är ett viktigt verktyg. Både inåt mot mig själv och utåt mot andra. Hur mycket av mitt ljus kan jag uppleva i mitt eget inre? Hur mycket är mörkt i mitt inre? Och i dem jag omger mig med?

Lägg märke och urskilj det

Att lägga märke till, att urskilja är ett första viktigt steg. Därefter tjänar andetaget oss väl. Att andas när inre mörker väller fram. Lägga märke till och andas. Orka känna och andas. Ja, jag känner såhär just nu. Mörkret är närvarande. Att stanna upp här i kännandet och andningen är att skapa ett litet utrymme för vår viktiga vilja. Genom att utrymmet skapas kan jag börja välja hur jag uttrycker den eller de känslor jag upplever när mörker är närvarande. Att välja något mer hälsosamt än att utöva våld blir möjligt.

Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare, sa att viljan är psykets viktigaste funktion. Möjligheten att välja gör att jag kan skapa det liv jag vill ha genom att välja de handlingar jag vill använda för att uttrycka min känslovärld. Att uttrycka mitt ljus och även möjligheten att lägga märke till och kunna uttrycka det som väcker mörker inombords.

Lär dig hantera mörkret

Jag blir rädd för mig själv, säger den som inser att den uttryckt sig för aggressivt. Jag måste kunna kontrollera mig.

Där finns en viktig urskiljning att göra. Känslan frustration, ilska eller irritation är i sig värdeneutrala känslor som lika andra känslor har ett värde för oss människor. Vi använder dem, precis som ljusare känslor, som vägvisare i livet. Så det handlar inte om att kontrollera eller trycka bort känslorna i sig, det handlar om hur vi uttrycker dem.

Det är möjligen lättare för oss människor att uttrycka känslorna glädje eller kärlek än frustration och ilska. Men utan frustration får jag inte kraft att förändra det som inte är bra. Utan ilska kan jag inte sätta sunda gränser för mig själv eller andra. Konsten är att uttrycka de känslor vi har på användbara sätt, för alla känslor har sin användbarhet.

Ur mörker föds liv och ljus om vi vill

Mörker är en grogrund. Ur mörker föds liv och ljus om vi väljer sundare uttryck än våld. Om vi väljer att använda den kraften som gror i mörkrets känslovärld och hittar uttryck som förnyar, förändrar, medskapar, revolutionerar eller demonstrerar. Som städar garaget eller vinden. Skriver inlägg om det som berör oss. Om vi möter mörkret och orkar känna känslorna som ryms där får vi tillgång till kraft att använda. När mörkret förpassas ut och vi bara försöker vara ljusa saknar vi ofta den urkraft eller den heliga vrede som kan försätta berg.

Den gamla kinesiska symbolen för universums urkrafter eller ytterligheter är cirkeln inom vilket ljus och mörker flödar. Yin eller ljuset rör sig ständigt mot yang eller mörkret och tvärtom. Flödandet pågår evigt mellan det ljusa och det mörka. Den här symbolen berättar bland annat att vi alla behöver och i alla tider behövt lägga märke till och ge plats för både mörkret och ljuset i oss.

Den berättar också att när vi gör det behöver vi inte knuffa ut mörkret från oss och säga om andra att de är mörka dvs fel, galna eller annorlunda. Vi behöver inte heller skapa det mörka destruktiva i det yttre. Ett hälsosamt inre erkännande av både ljus och mörker gör att vi i väldigt mycket mindre omfattning behöver lägga ut, projicera eller skapa mörker därute i vår omvärld. Och nu skapas mycket mörker i vår omvärld så obalansen är mycket stor. Och det är inte nödvändigtvis ljuset som är för litet utan snarare mörkret som inte är nog sunt uttryckt.

Personlig utveckling och samtalsterapi för att möta mörkret

Personlig utveckling och samtalsterapi syftar till att möta mörkret, förstå och uttrycka mörkret. Andas och hitta utrymmet för att välja. Bli skapande i sitt eget liv med hjälp av båda urkrafterna ljus och mörker. Var och en av oss som förmår erkänna både sitt mörker kreativt och sitt ljus skapande bidrar. Och det som är så fascinerande är att när vi förmår möta mörkret utan att pressa undan inåt eller utåt så skiner som regel vårt inre ljus starkare. Den inre lågan fladdrar mindre och lugnet får mer plats. Det verkar ge inre trygghet att balansera yin-ljus och yang-mörker friare.

Boka samtalsterapi eller kurs

Samtalsterapi och personlig utveckling är verktyg som stödjer vägen. Vill du gå en kurs i personlig utveckling når du de kurserna via länken nedan. Vill du gå i samtalsterapi eller parterapi i Göteborg eller Lund kan du boka tid direkt via länk nedan eller genom att kontakta mig. Välkommen!

 

Rulla till toppen