Såhär fungerar samtalsterapi – berättelsen som terapeutiskt verktyg

Terapi

Vad gör man i samtalsterapi?

Den som funderar på samtalsterapi undrar ofta hur det går till. Egentligen? Idag berättar jag om berättelsen som terapeutiskt verktyg. Hur det går till. Pratar man bara? Hjälper verkligen det? Man berättar sin berättelse. Men det kan jag göra med mina vänner. Med familjen. Det är sant på sitt sätt. Berättelsen i terapirummet är inte en annan berättelse, men tillvägagångssättet är annorlunda.

I samtalsterapi handlar berättandet om att söka en djupare förståelse för det som hänt. Genom att våga fråga även där det gör ont. Tillsammans stannar vi kvar och lyssnar på berättelsen mer ingående än kanske någon gång tidigare. Även på de smärtsamma ställena där stöd tidigare ofta saknats.

Vi låter barnet från dåtiden få sin röst hörd. Tonåringen och den unga vuxna du en gång var. Även vuxenlivets utmaningar såhär långt får plats. Smärta, förluster och misslyckanden. 

Ja livets alla skrymslen och vrår. Allt det som gömts och som behöver få komma fram i en trygg miljö. Bli berättad, hörd med de känslor som en gång väckts och de känslor som väcks nu när en mer hel eller sammanhållen berättelse får plats i terapirummet.

Berättelsen som terapeutiskt verktyg

När berättelsen blir mer hörd och hållen skapas förändring. Då är det möjligt att förstå sig själv, kunna känna ömhet för sig själv, tycka om eller älska sig själv mer.
När berättelsen blir mer hållen inom en människa blir det lugnare inombords. Det blir klarare och tydligare inombords.
Inte så att det svåra som har varit försvinner och inte heller så att det svåra som finns nu försvinner, men det skapar en inre utgångspunkt varifrån det är betydligt enklare att möta sig själv inuti och möta världen som den är. 
Med de utmaningar och förhoppningsvis också glädjeämnen som finns i nuet.

Vi människor har i alla tider berättat berättelser. Varför har vi gjort det kan man undra? Varför har grottmålningar, runor på stenar ristats, pergament fyllts med tecken? Varför har vi berättat och lyssnat vid lägerelden generation efter generation tills dess en del av dessa berättelser skrivits ner i takt med att tecken och bokstäver utvecklats?

För att det hjälper oss. I terapirummet upplever jag om och om igen lättnaden i en människa som får berätta sin berättelse och så småningom förstå den bättre. Få uppleva den allt mer som sammanhållen och begriplig för henne/honom själv.

Samtalsterapi genom tiderna

Sedan lång tid tillbaka har vi människor uppenbarligen ställt oss frågor kring vem jag är och hur jag kan förstå mitt liv.

Numerologi och astrologi är exempel på dåtida metoder för att urskilja vem just jag är och vilken sorts människa jag är. Vilken typ. När psykologin var en ung vetenskap urskiljde den mycket symbolintresserade Carl Jung en uppsättning olika typer av människor, typologi,  från vilka många av de personlighetstest som finns idag stammar. 

Ser vi på de typtester som finns idag och tittar bakåt i historien så ser man snabbt att detta inte är en ny idé. På samma sätt är det med de berättelser som vi människor berättar. Våra nutida filmer, böcker och sagor urskiljs lätt bakåt till våra gamla myter och andliga traditioner.

Hjälten och hjältinnans resa som beskriver varje människas sökande efter den hon är. Ett sökande som verkar finnas gömt i människans hjärta som en längtan. Hur leva kärleksfullt? Hur leva kraftfullt? I verklig gemenskap? Hur använda de gåvor jag tror eller anar finns i mig?

Berättelse för mig har två aspekter. Var och ens unika livs berättelse; och våra mänskliga gemensamma utmaningar som vi alltid har sökt svaren på. Dessa gemensamma utmaningar återfinns i de berättelser som generation efter generation förts vidare fram till vår tid. Ansamlade frågor om livet med förslag till sätt att möta dessa frågor och lösa livets utmaningar.

Berättelser och myter

Det är de eviga berättelser som vi idag kallar för myter. De är våra förmödrars och  förfäders livserfarenheter som samlats från generation till generation. Berättats om och om igen tills de kokats samman till mänsklig livserfarenhet. Söker man i olika traditioner runt om i världen hittar man många lika berättelser som återkommer i olika kulturell klädnad.

 I mitt arbete har jag upptäckt vilken skatt dessa myter är. Att använda dem tillsammans med en människas unika berättelse blir till ett oerhört kraftigt verktyg i den terapeutiska bearbetningen mot läkning och helhet i en människas livsberättelse. 

På de kurser jag leder finns därför alltid en evig mytologisk berättelse med som stöd. Vi levandegör berättelsen, kliver in i evigheten och får ta del av gammal vishet från förmödrar och förfäder, samtidigt som vi utforskar var och ens unika berättelse. 

Om och om igen, till varje ny etapp på livsresan, bjuds vi in till nyfikenhet och möjligheter där evighetens berättelser stödjer, inspirerar och välkomnar in i nästa del av livsresan.

Det finns många terapeutiska verktyg

Många värdefulla verktyg som passar vid olika tillfällen i terapirummet. Olika terapeutiska verktyg passar också olika människor. Idag berättar jag om berättelsens kraft. Att detta är ett kraftfullt verktyg visar de många böcker och poddar där människor berättar om sina livserfarenheter.

För mig som har förmånen att arbeta i terapirummet har det blivit sant att varje människas unika livs berättelse är oändligt givande att lyssna till. Att det alltid finns en förståelse och en mening att söka igenom de händelser som livet innehåller. 

Hur lyder din berättelse? Finns det någon gammal berättelse som berört dig? Som du känner samklang i? Där du har kunnat höra din nuvarande livsberättelse genom den eviga livserfarenheten?

Boka terapi

Samtalsterapi och personlig utveckling är verktyg som stödjer vägen. Vill du gå en kurs i personlig utveckling når du de kurserna via länken nedan. Vill du gå i samtalsterapi, parterapi eller i handledning för din yrkesroll kontakta mig. Välkommen!

 

Rulla till toppen