Samtalsterapi och kurser i självutveckling

personlig utveckling genom Samtalsterapi

Självutveckling genom samtalsterapi

Det handlar om att utvecklas. Det handlar inte om att göra om sig själv. Mer om att veckla ut mer av den man är och kan vara. Att våga mer och att lyssna in mer. Stå upp mer för sig själv och det som är viktigt för en själv. Prata med tydligare och sannare röst. Vara sann inifrån och ut mot sig själv. Det här är jag! Såhär känner jag och såhär tänker jag. Detta vill jag. Såhär vill jag bidra till min omgivning. Till människorna omkring mig. I mitt arbete och för miljön.

Längtan och önskan med självutveckling

Denna önskan och längtan finns med in i samtalsterapin och in i kurser i självutveckling. Ibland är det tydligt vad du som kommer till samtalsterapi önskar utveckla. Jag vill våga säga ifrån mer. Jag känner inte vägen framåt i mitt liv. Ibland är det som önskas annorlunda diffusare. Något som skaver. Att inte vara helt nöjd. Något för livet viktigt fattas. Men vad är mer ovisst. Jag gör inte det jag egentligen innerst inne vill göra.

Jag vet att jag borde förändra något men behöver först veckla ut mod, kraft, sårbarhet eller något annat för att kunna göra den där förändringen som jag vet att jag vill göra. Nå det liv som jag vill leva.

Nå förändring genom samtalsterapi 

Att utvecklas för att nå förändring är en rörelse, en process av integration. Det är att följa med i den förändring som är liv. Att kliva in i det levandes flöde. Ständigt flödar livet även när livet känns fastlåst. Motstånd och kamp pågår då och tar mycket av livskraften i anspråk.

Som att hålla en badboll under vattenytan samtidigt som vi försöker låta livet pågå. Kämpigt och utmattande. När det egentligen är flow vi längtar efter. Att få flöda. Vecklas ut. Öppna upp för och till oss själva, andra och livet.

Frigör kraft genom självutveckling

Självutveckling handlar om att frigöra kraft genom att veckla ut och öppna upp det som finns inuti som potential. Inspireras till det som ännu är olevt. Det finns (alltid) mer inom oss. Mer att veckla ut. I mitt arbete möter jag denna längtan hos dig som kommer till samtalsterapi eller till kurs i personlig utveckling. En längtan att titta in i dig för att se det som vill vecklas ut och öppnas.

Vad väntar på dig? Vilka ännu oöppnade inre rum har stängda kanske till och med låsta dörrar. Då börjar sökandet med att leta efter den nyckel, det verktyg, som stödjer öppnandet av det som ännu är okänd men ändå sådär vagt skavande eller längtande. Mot din utveckling.  Så att ditt liv kan förändras i den riktning du vill.

Gå kurs i självutveckling och samtalsterapi


Samtalsterapi och självutveckling är verktyg som stödjer vägen. Hjälper till att hantera de känslor och tankar som oundvikligen dyker upp från vårt gamla egosystem när vi söker utveckling och förändring. Stöd från mig och andra på kurs att möta de känslor och tankar som inte längre är hjälpsamma för din vidare väg framåt. Uppmuntran till mod och kraft inifrån dig själv att gå den väg som skulle ge dig och ditt liv möjlighet att känna djup mening och tillfredsställelse.

Vill du gå en kurs i självutveckling finner du kalendarium nedan.
Vill du gå i samtalsterapi eller parterapi hos mig i Göteborg eller Lund kontakta mig.

Välkommen att lära känna ännu mer av dig själv – öka din självkännedom; och att stärka din självkänsla så att du vet inifrån dig själv vad du vill, när du vill det och varför det är viktigt för dig.

 

 

Rulla till toppen