Självutveckling för förändring – Insidanarbete

Insidanarbete - självutveckling för förändring- den intuitiva hjälparen - Vishetens väg

Självutveckling för förändring – Insidanarbete

Evig vishet berättar om spegling, hur det yttre speglar det inre, och tvärtom. I vår tid är utsidan prioriterad i mycket. Nästan allt. Det bevisbara, det som syns, den yttre fasad som visar inte bara den man är utan också vilken plats vi har i grupp. I vilken grupp? Alla grupper? Parrelation, familj, vänskap, arbetsplats, samhälle, land, världsdel och planet. Kanske även plats i universum?

Vem jag är avgörs nästan helt och hållet av det yttre. Det inre är viktigt i den mån det genererar ett yttre som berättar vem man är och vilken plats vi har. En idé, en kreativ idé, kunskap eller erfarenhet.

Det är inte den inre kvalitén som sådan som värdesätts i vår tid. Det är vad den kan brukas till. Som ännu en resurs. Likt andra resurser som också nyttjas av samma skäl. För den jag är och den plats jag har. Jag möter ständigt detta i samtalsterapirummet. Känslan som anställd att vara en resurs. Även i relationer.

En (vacker, representativ, rik, social osv) partner. Stärker “den jag är” att ha en sådan partner. Vilket leder till relationer där kärlek, närhet och djup saknas. Det inre i relationen står tillbaka för de resurser som uppskattas i det yttre.

Resultatet av denna utveckling och förändring fram till vår tid är lita tydligt det i det yttre. Lidandet kan berätta om resultatet. Naturens lidande, djurs lidande och människors lidande.

Varför lider jag så trots att jag har det så bra?

Varför lider jag så trots att jag har det så bra? är en vanlig fråga i samtalsterapi. Jag borde vara nöjd, det måste vara något fel på mig som lider. Jag har det ju bra.

Varför kan jag inte njuta av allt det som jag har tillgång till? Varför lider vi människor, djur och natur trots de fantastiska framsteg människan gjort. Varför ser inte världen lika välmående ut som våra framsteg är? Det stämmer inte. Det borde vara annorlunda? Vad är det för fel? 

Vi har glömt att det viktiga kommer inifrån.

Vi har glömt speglingen. Glömt att det viktiga händer och kommer inifrån. Förändring. Från den inre sfär därur nyfikenhet, spontanitet, ivrighet, längtan och mycket annat visar sig om vi riktar vår uppmärksamhet dit. Och där infinner sig nästa utmaning.

Vi har glömt varifrån det kommer och vi har också glömt att rikta vår uppmärksamhet inåt. Inte helt och hållet såklart. Men i alltför stor utsträckning. I vår fantastiska yttre utveckling har vi på vägen glömt bort att ursprunget för det som skapas i det yttre söks i det inre. I ditt inre. Därinne finns också förmågan att känna. Till exempel frid från lidandet. En förändring.

Förändring från ditt inre

Lidandets lösning går inte att söka i det yttre. Den behöver sökas i ditt inre. Förändring. Det är också där vi möts. Med en metafor kan vi säga att vi är porösa. Likt svampar tar vi in och avger. Mitt lidande sprider sig precis som min glädje kan sprida sig. Havets lidande påverkar mig för jag får in det när jag simmar. Skogens och djurens. Många arter är hotade. Djur svälter och dör. De lider. Vi tar in det lidandet för vi är porösa.

Härom dagen stötte jag på en kollega på mottagningen. Hon presenterade mig för en kollega jag tidigare inte mött. När vi sagt våra namn sa hon; ja det är ju vi som är insidanarbetare.

Vi skrattade lite åt “ordet” men det stannade hos mig. I samtalsterapi, parterapi, handledning och på kurser i självutveckling är det insidan vi arbetar med. Blir det arbetet lyckosamt så förändrar det utsidan. Det kan ta lite tid men det börjar alltid inifrån.

Insidanarbete - självutveckling för förändring

Välkommen till insidanarbete.

Välkommen till insidanarbete tillsammans med mig. Jag vägleder dig. Din väg visar sig genom din längtan, nyfikenhet, spontanitet och ivrighet. Ibland står någon sorts lidande i vägen och då behöver vi börja där och genom lidandet ana och förstå vilken längtan, nyfikenhet, spontanitet och ivrighet som väntar bortom den. Där skapas förändring i ditt liv.

 

Rulla till toppen