Vad ger livet mening?

Livets mening - tankar kring det genom samtalsterapi

Tankar om livet

Vi människor är meningsskapande. Från urtida handavtryck till grottmålningar, runor och hieroglyfer, myter och sagor. Och människans alla olika andliga traditioner. Det är tydligt när man som jag intresserar sig för alla dessa områden att människan söker sin mening. Och om det inte gynnat människan att vara sökande så hade troligen evolutionen rensat bort denna förmåga för länge sedan.

Men är inte meningsskapandet användbart för utveckling? All naturvetenskaplig utveckling kommer också ur sökandet. Det jag vet och det jag inte vet. Horisonten av icke-vetande som filosofen Jonna Bornemark ägnat en av sina böcker åt.

Så är det säkerligen. Sökandet att hitta lösningar har lett oss hit. Till samhällen över planeten med olika grader av teknisk sofistikering. Som gjort många av oss till världsmedborgare. Vi når världen hemifrån och behöver inte längre nödvändigtvis resa för att omfatta vår vackra planet.

Vi behöver vara planetförvaltare skriver professor Johan Rockström. Ta hand om inte bara vår egen plats på jorden utan se oss som planetförvaltare i vår tid av planetär kris. Sökandet efter de lösningar som behövs. Sökandet efter det som ger mening för just mig eller dig som planetär förvaltare hör till det meningsskapande. För mig är skrivandet av detta blogg-inlägg ett exempel på detta.

 

Och sökandet efter livets mening?


Mitt eller ditt livs mening är mycket äldre än vår nutids behov av lösningar. Det verkar vara urmänskligt. Höra samman med att födas till mänskligt liv. Vad är meningen med att vara född till just det här livet? På just den här platsen? Just nu?

För den som söker finns som regel olika mening under livets olika förutsättningar. Det som är meningsskapande som ung, mitt i livet eller senare i livet kan antingen variera eller vara fördjupningar på livsteman som livet verkar handla om. För en del är det inre mening och för andra mer yttre mening som att skapa familj, arbete eller verksamhet. Inombords finns också hela tiden upplevelser som antingen signalerar mening eller brist på sådan. Det som ger mening för en person gör det inte för en annan. När det gäller meningssökande är det sällan så att vi kan se på föräldrar, vänner eller ens platsen där man lever. Den djupare meningen med livet kommer inifrån. Kan urskiljas i ens eget inre. Ofta behöver vi rensa bort gamla identiteter, föreställningar, vanor och traditioner där vi levat.

Var och ens egen unika mening kommer inte utifrån utan finns som en inre väntande låga, redo att tändas inombords när vi är redo.

Boka kurs eller samtalsterapi

Samtalsterapi och personlig utveckling är verktyg som stödjer vägen. Vill du gå en kurs i personlig utveckling når du de aktuella kurserna via länken nedan. Vill du gå i samtalsterapi eller parterapi kan du boka tid direkt via länk nedan eller genom att kontakta mig. Välkommen!

 

Rulla till toppen