Tankar om livets mening

Livets mening - tankar kring det genom samtalsterapi

En samtalsterapeut tankar om livets mening

Vi människor är meningsskapande. Från urtida handavtryck till grottmålningar, runor och hieroglyfer, myter och sagor. Och människans alla olika andliga traditioner. Det är tydligt när man som jag intresserar sig för alla dessa områden att människan söker sin mening. Och om det inte gynnat människan att vara sökande så hade troligen evolutionen rensat bort denna förmåga för länge sedan. För oss är det väldigt viktigt med mening i livet och i det mesta vi gör för att må bra.  

Men är inte meningsskapandet användbart för  utveckling? All naturvetenskaplig utveckling kommer också ur sökandet efter något. Det jag vet och det jag inte vet. Horisonten av icke-vetande som filosofen Jonna Bornemark ägnat en av sina böcker åt.

Så är det säkerligen. Sökandet att hitta lösningar har lett oss hit. Till samhällen över planeten med olika grader av teknisk sofistikering. Som gjort många av oss till världsmedborgare. Vi når hela världen hemifrån och behöver inte längre nödvändigtvis resa för att omfatta vår vackra planet. Vi har blivit globala.

Vi behöver vara planetförvaltare skriver professor Johan Rockström. Ta hand om inte bara vår egen plats på jorden utan se oss som planetförvaltare i vår tid av planetär kris. Sökandet efter de lösningar som behövs. Sökandet efter det som ger mening för just mig eller dig som planetär förvaltare hör till det meningsskapande. För mig är skrivandet av detta blogg-inlägg ett exempel på detta.

Och sökandet efter livets mening?


Livets livs mening är mycket äldre än vår nutids behov av lösningar, varesig det gäller ditt eller mitt liv. Det verkar vara urmänskligt. Höra samman med att födas till mänskligt liv. Vad är meningen med att vara född till just det här livet? Livets mening på just den här platsen? Just nu?

För den som söker livets mening finns som regel olika mening under livets olika förutsättningar och livets olika tider. Det som är meningsskapande som ung, mitt i livet eller senare i livet kan antingen variera eller vara fördjupningar på livsteman som livet verkar handla om. För en del är det inre mening som är viktigt och för andra är det mer yttre mening som att skapa familj, arbete eller verksamhet som är det viktigaste.

Inombords finns också hela tiden upplevelser som antingen signalerar livets mening eller brist på en sådan. Det som ger mening för en person betyder inte att samma gör det för någon annan. När det gäller meningssökande är det sällan så att vi kan se på föräldrar, vänner eller ens platsen där man lever. Den djupare meningen med livet kommer inifrån en själv. Det kan urskiljas i ens eget inre. Ofta behöver vi rensa bort gamla identiteter, föreställningar, vanor och traditioner där vi levat. Vi behöver förändring och se inombords.

Var och ens egen unika livets mening kommer inte utifrån utan finns som en inre väntande låga, redo att tändas inombords när vi är redo. Genom samtalsterapi och personlig utveckling kan vi hitta vägen dit. Det finns många sätt att samtala om livet och sökandet efter livets mening. För mig som samtalsterapeut är det viktigt att hjälpa dig att få verktyg längs med vägen för att må bra och utvecklas, att se framtiden, att fundera över meningen.

Boka kurs eller samtalsterapi

Samtalsterapi, parterapi och personlig utveckling är verktyg som kan stödja vägen framåt. Vill du gå en kurs i personlig utveckling når du de aktuella kurserna via länken nedan. Vill du gå i samtalsterapi eller parterapi i Göteborg eller Lund kan du boka tid direkt via länk nedan eller genom att kontakta mig. Välkommen till mig!

 

Rulla till toppen