Närma sig julen på annat sätt?

Hur vill du ha julen? Våga förändra, gå kurs i personlig utveckling eller samtalsterapi.

Tankar kring julen

En klok man sa till mig en gång för länge sedan; om du tror att du är färdig med dina gamla sår och mönster, åk hem till familjen och bo där en helg. Först då vet du…

Som samtalsterapeut pratar jag med många klienter i december om att göra julen annorlunda denna gången. Den här julen vill jag inte uppleva det där igen.

Och många är vi nog som upplever att familjens mönster sitter djupt rotade i oss. Speciellt är det märkbart runt julen. Att den förståelse för mig själv jag fått i terapi eller på annat sätt under året som gått ändå inte klarar att hjälpa mig från att bli indragen i familjens sätt, “regler” eller intrassling. Jag vill inte vara den jag blir när jag kommer samman med min mamma, pappa, svärmor, syskon, gamla vänner eller andra/kombinationer av andra.

Vilken “roll” har du fått/tagit/tilldelats i din ursprungsfamilj? I din nuvarande familj? Vänskapskrets? Vem förväntas du vara när ni träffas? Hur ser det ut på julen? Hur mycket känner du att du är du? Eller sugs/dras du in i familjeväven som skapats, ibland i generationer, före dig?

Jag ska minsann inte…Den här gången gör jag det bara inte…Jag vill egentligen inte…Det ska blir skönt när det är över….Eller jag åker bort för att slippa.. Och ibland kan det vara bättre att fly än illa fäkta. Att återigen delta på sätt som väcker obehag är inte den bästa av lösningar. Det blir steg tillbaka inombords och leder ofta till en känsla av missnöje med sig själv. Och det har ett stort värde att kunna agera sant och därmed kunna känna sig nöjd med sig själv. I alla fall tillräckligt nöjd och tillräckligt ofta. Så hur närma sig julen, ledigheten, familjen eller vänner på annat sätt?

Julen – en tid att förändra sig själv

Vill man förändra så har man sig själv att arbeta med. Vad kan jag göra annorlunda nu till julen? Hur kan jag behålla mig själv och inte bli lika indragen?

Det är värdefulla frågor att fundera kring. Prata om. Vanligt i terapirummet, i synnerhet den här årstiden. För jag vill faktiskt inte ha det såhär mer. Inte göra såhär mer.

När det gäller beteendeförändringar utgår vi från det som är nu. Hur du brukar göra. Vad i det brukliga skaver för dig? Jag säger ja fast jag vill säga nej, eller jag säger alltid nej fast jag egentligen vill vara med och kunna slappna av. Njuta av det mysiga och av sällskap. Känna mig nöjd.

Det brukar vara bra att först fundera själv. Hur skulle du vilja ha det? Skulle du kunna göra eller säga annorlunda för att uppnå det? Även om andra blir besvikna eller arga.

Här kommer några av de formuleringar som är vanliga att prova. Du vet vad annorlunda skulle vara för dig. Utgångspunkten är jag….det jag vill eller inte vill…den här gången. Om det gäller din närmaste familj blir det vi. Vi vill eller vi vill inte…

 

“Jag kommer kl X, för det passar mig”

“Jag tar med mig X, för det tycker jag om”

“Jag bidrar med X, för det trivs jag med”

“Jag välkomnar er kl X, den tiden fungerar bäst”

“Jag önskar att du tar med X, då fungerar det bra”

“Jag önskar att du bidrar med X, då fungerar det bra”

“Nej, det fungerar inte för mig”

“Nej, jag orkar inte”

“Nej, jag vill inte det” (behöver inte förklaras närmare, var och en har rätt till sin vilja)

Och: Jag hör dig och kan tänka mig att kompromissa hit, men inte längre. (behöver inte heller nödvändigtvis förklaras. Varje vuxen individ har rätt till sin egen vilja)

 

Kanske passar någon eller några av dessa förslag dig. Kanske behöver du justera för att det ska bli annorlunda på ditt sätt.

Välj själv hur du vill ha julen

Det går bra att välja hur man vill ha det. Välja att bjuda in eller tacka nej. Välja att säga ja eller att säga nej. Att vilja olika. Ja, det kan leda till ilska och frustration om det är annorlunda mot hur du brukar göra eller säga. Du beter dig på ett annat sätt. Närmar dig det välbekanta på sätt som är mer sant för dig. Du blir mindre indragen och du ger det välbekanta möjlighet att förändra sig. Hur inbjudan till förändring tas emot är olika såklart. Det brukar röra sig, låta sig bli omrört och förändrat i dina omgivande relationer. Ibland tar det lite tid. I vissa fall förblir det svårt.

Det behövs mod för förändring. Mod att göra annorlunda. Våga prova och ge rörelsen möjlighet. Om inte annat så blir du mer sann och även om det blir den enda förändringen så är det inte en liten en.

Våga vara trött och sårbar om du oftast varit stark. Våga ta kommandot om du oftast bara hängt med och sagt ja. Våga släppa om du hållit och var kvar hos dig själv. Våga tro på att det du säger blir betydelsefullt även om du sällan sagt något viktigt inifrån dig förut. Våga visa vem du är bortom mönster, vanor och traditioner. Då blir du medskapande till det nya. Visar vem du är och ta den plats som är din. Inte mer och inte mindre. Var du och njut.

Och kom ihåg att förändring kan ta tid. Ett steg i taget. Nästa gång ni ses kan du ta nästa. Det viktigaste är att ta det steg som väntar i nuet. Inför den här julen. Låt dig vara början av förändring till det du vill.

Boka samtalsterapi, parterapi eller kurser för personlig utveckling

Samtalsterapi och personlig utveckling är verktyg som stödjer vägen. Vill du gå en kurs i personlig utveckling når du de aktuella kurserna via länken nedan. Vill du gå i samtalsterapi eller parterapi kan du boka tid direkt via länk nedan eller genom att kontakta mig. Välkommen!

 

Rulla till toppen