Kurser på Vishetens väg

Kurser på vishetens väg - samtalsterapi - Årsprogram Cecilia Angelin

Om visheten

Vi vandrar med visheten när våra upplevelser integreras med kunskap. Då befrias våra livsval och vår handlingskraft ökar. Upplevelse + kunskap = vishet.

Visheten aktiveras under kurserna med psykologi, ekologi, mytologi och kreativitet som stöd för både upplevelse och kunskap.

Varför behövs vishet?

Vi lever i en tid av kunskapstro. Den tron har gallrat bort allt som inte anses kunna styrkas av evidens. Det immateriella. Omdöme, erfarenhet, kärlek och andlighet är några parametrar av livsupplevelsen som sällan eller inte alls tas hänsyn till längre och som gör både livsupplevelse och beslutsfattande platt och kortsiktigt. Det leder till att vårt kunskapssamhälle inte tar tillräcklig hänsyn till människa, djur och miljö. Till att nyttja utan att återställa.

Med visheten blir upplevelsen av omdöme och kärlek till människa, djur och växtlighet del av de beslut vi behöver för vår framtid.

Vi behöver komplettera kunskap med våra egna upplevelser och då växer visheten fram inom oss. Från var och en till de beslut och de samhällen vi lever i.

Varför kurs på Vishetens väg?

Vishetens väg leder till framtidens berättelser. Vår planets, mänsklighets, var och ens framtidsberättelser med kraft, hopp och handling som blir trovärdiga för oss att gå framåt med.

Varje kurs på Vishetens väg handlar om livets frågor och olika teman öppnar upp till livskvalitéer som intuition, kraft, kärlek, intuition, andlighet och medvetenhet.

Kursernas syfte är att kunna leva vishet inifrån och ut till den omvärld som behöver att var och en går sin livsväg och bidrar med sina unika livsgåvor.

Om Vishetens väg

Kurserna på vishetens väg erbjuder vi dig för att bland annat stärka din självkänsla, självförtroende och förmåga att välja det som gör dig och ditt liv gott. Vi djupdyker i sådant som livets mening, intuitivt ledarskap, självkännedom, lidandets mysterium och mycket mer. Djupgående kurser i personlig utveckling för liv och existens, för kropp, tankar, känslor, intuition, fantasi, längtan, själ och ande i holistisk anda.

Vi befinner oss i vacker natur, ofta på Lygnerns Pensionat & Konferens i Sätila, en bit bort från Göteborg. Delar av kursdagarna befinner vi oss ute i naturen, vid sjön och i skogen intill.

De verktyg vi använder under kursdagarna är bland annat psykosyntesens modeller och teorier, de mytologiska berättelsernas vägledning av livet, ekopsykologi som visar oss den tillhörighet som är utgångspunkten för våra liv. Vi använder också verktyg som mindfulness, delvis i naturen, och gruppterapi som stöd för var och ens livsberättelser med dess utmaningar. Kreativa uttryck som hjälper oss att gå bortom tankar för att istället uppleva kroppens budskap, känslor, intuition och inflöde från själ och andlighet. För att sedan integrera var och ens upplevelser med tanke och handlingskraft till inspiration för det som väntar just dig i ditt liv framöver.

Kalendarium kurser på Vishetens väg

Vishetens väg

15 aug kl 15:00 - 18 aug kl 15:30 CEST

Kom nära naturen – helgkurs

20 sep kl 17:00 - 22 sep kl 14:00 CEST

Vishetens väg

31 okt kl 15:00 - 3 nov kl 15:30 CET

Kursledare

Kursledare på Vishetens väg är Cecilia Angelin och Milena Bergquist.

Vad kan jag förvänta mig av kurs på vishetens väg?

Självkännedom; att lära känna sig själv. Frigöra kärlek, medvetenhet och kreativitet. Öka förståelsen för hur ursprung,  beteenden och mönster präglar identitet och liv; med psykologi och samtalsterapi som verktyg.

MIndfulness eller medveten närvaroträning genomsyrar alla kurser. Den leder tillsammans med tystnaden från vardagens yttre brus hem. Till din inre kompass. Varifrån du kan ta ut din kompassriktning.

Att verkligen få bli hörd och lyssna med närvaro. I gemenskap med, och med stöd av, gruppen tar du ut din kompassriktning framåt.

Handlingskraft förutsätter användandet av viljan. Viljan är en av psykets viktigaste funktioner att lära känna och utveckla för att med självförtroende kunna aktivera den handlingskraft som stödjer kompassriktningen i livet.
Förmågan att agera ledare i sitt eget liv ökar. Handlingskraft till modiga och kärleksfulla handlingar som stödjer dig, ditt liv och din omvärld.

Tillhörighet. Vi är alla del av en och samma planet. Vi hör till. Ekopsykologi stödjer den koppling vi och vår omgivande natur behöver för att vi ska kunna må bra.

Cecilia Angelin Samtalsterapeut

Skriv upp dig
för mina nyhetsbrev:

Spamfritt! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Rulla till toppen