Kurser på Vishetens väg

Följ med på Vishetens väg med Cecilia Angelin

Om Visheten

En av vishetens symboler är ugglan. Klok i månens ljus. Vishet som går bortom dagen och även håller mörkret. Vishet som inkluderar dag och natt, yin och yang, maskulint och feminint. Vishet som håller polariteter och skapar helhet.

Om Vishetens väg

Varje kurs på Vishetens väg är en inbjudan att komma närmare sig själv; öka självförståelse,  acceptens och självempati.

Kursernas olika teman aktiverar olika aspekter - öppnar olika inre rum. Utvecklar dina unika kvalitéer och livsgåvor.

Inre omsorg leder till yttre omsorg. Då förändras också världen.

Kursledare på Vishetens väg är Cecilia Angelin och Milena Bergquist.

Kalendarium

Cirklar på vattnet – för din vishet vidare!

14 januari, 2023 kl 10:00 - 15 januari, 2023 kl 16:00 CET

Själens berättelse – livets djupaste mening

30 mars, 2023 kl 15:00 - 2 april, 2023 kl 15:30 CEST

Den intuitiva hjälparen. Sårbarhet och livsgåva.

6 juli, 2023 kl 15:00 - 9 juli, 2023 kl 15:30 CEST

Vårt fornnordiska arv – eko för framtiden?

31 augusti, 2023 kl 15:00 - 3 september, 2023 kl 15:30 CEST

Intuitivt ledarskap – medskapa framtidens berättelser

2 november, 2023 kl 15:00 - 5 november, 2023 kl 15:30 CET

Vad kan jag förvänta mig av kurs i självutveckling?

Självkännedom.

Lära känna sig själv. Öka förståelsen för ursprung,  beteenden och mönster som präglar identitet och liv; yrke, privat och i relationer.

Medvetenhet.

Medveten närvaroträning genomsyrar alla kurser. Den leder tillsammans med tystnaden från vardagens yttre brus hem. Till din inre kompass. Varifrån du kan ta ut din kompassriktning.

Handlingskraft.

Viljan är en av psykets viktigaste funktioner att lära känna och utveckla för att med självförtroende kunna aktivera den handlingskraft som stödjer kompassriktningen i livet.

Förmågan att agera ledare i sitt eget liv ökar. Handlingskraft till modiga och kärleksfulla handlingar som stödjer dig, ditt liv och din omvärld.

Tillhörighet.

Vi är alla del av en och samma planet. Vi hör till. Ekopsykologi stödjer den koppling vi och vår omgivande natur behöver för att vi ska kunna må bra.

Autentiska möten i relation. Att verkligen få bli hörd och lyssna med närvaro. I gemenskap med, och med stöd av, gruppen tar du ut din kompassriktning.

För frigörelse till liv i kärlek, medvetenhet, gemenskap och kreativitet.

close
Cecilia Angelin Samtalsterapeut

Skriv upp dig
för mina nyhetsbrev:

Spamfritt! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Scroll to Top