Kurser på Vishetens väg

Följ med på Vishetens väg med Cecilia Angelin

Om Visheten

Vishet växer fram när medveten vilja stödjer den egna upplevelsen att smälta samman med kunskap. Upplevelse och kunskap är vishetens grogrund.

En av vishetens symboler är ugglan. Klok i månens ljus. Vishet som går bortom dagen och håller även det mörka i tillvaron. Skapar helhet.

Om Vishetens väg

Varje kurs på Vishetens väg är upplevelsens väg. Från ditt inre växer din vishet. Kursernas olika teman aktiverar de livskvalitéer vi behöver. Tillgång till intuition, kraft, kärlek, andlighet och medvetenhet.

Vi söker visheten med psykologi, ekologi, mytologi och kreativitet som stöd för både upplevelse och kunskap. Syftet är att kunna leva en växande vishet inifrån var och en. Ut till en omvärld som behöver att var och en går sin livsväg och bidrar med sina unika livsgåvor.

Kursledare på Vishetens väg är Cecilia Angelin och Milena Bergquist.

Kurser - gå en eller fler. I din takt.

Själens berättelse – livets djupaste mening

30 mars kl 15:00 - 2 april kl 15:30 CEST

Den intuitiva hjälparen. Sårbarhet och livsgåva.

5 juli kl 15:00 - 8 juli kl 15:30 CEST

Leda cirkel – startdagar

19 augusti kl 10:00 - 20 augusti kl 16:00 CEST

Livsledarskap – självkännedom för alla

24 augusti kl 15:00 - 27 augusti kl 15:30 CEST

Vårt fornnordiska arv – eko för framtiden?

31 augusti kl 15:00 - 3 september kl 15:30 CEST

Leda cirkel – fördjupningsdagar

16 september kl 10:00 - 17 september kl 16:00 CEST

Intuitivt ledarskap – medskapa framtidens berättelser

2 november kl 15:00 - 5 november kl 15:30 CET

Vad kan jag förvänta mig av kurs på vishetens väg?

Psykologi.

Självkännedom; att lära känna sig själv. Öka förståelsen för ursprung,  beteenden och mönster som präglar identitet och liv; yrke, privat och i relationer med psykologi och samtalsterapi som verktyg.

Mindfulness.

MIndfulness eller medveten närvaroträning genomsyrar alla kurser. Den leder tillsammans med tystnaden från vardagens yttre brus hem. Till din inre kompass. Varifrån du kan ta ut din kompassriktning.

Psykosyntes.

Handlingskraft förutsätter användandet av viljan. Viljan är en av psykets viktigaste funktioner att lära känna och utveckla för att med självförtroende kunna aktivera den handlingskraft som stödjer kompassriktningen i livet.

Förmågan att agera ledare i sitt eget liv ökar. Handlingskraft till modiga och kärleksfulla handlingar som stödjer dig, ditt liv och din omvärld.

Ekopsykologi.

Tillhörighet. Vi är alla del av en och samma planet. Vi hör till. Ekopsykologi stödjer den koppling vi och vår omgivande natur behöver för att vi ska kunna må bra.

Autentiska möten i relation. Att verkligen få bli hörd och lyssna med närvaro. I gemenskap med, och med stöd av, gruppen tar du ut din kompassriktning.

För frigörelse till liv i kärlek, medvetenhet, gemenskap och kreativitet.

Cecilia Angelin Samtalsterapeut

Skriv upp dig
för mina nyhetsbrev:

Spamfritt! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Rulla till toppen