Kurser på Vishetens väg

Kurser på vishetens väg - samtalsterapi - Årsprogram Cecilia Angelin

Om kurser på Vishetens väg

Kurserna på vishetens väg erbjuder vi för att bland annat stärka självkänsla, självförtroende och förmåga att välja det som gör dig och ditt liv gott. Stödjer relationer och ger mening i tillvaron. Vi djupdyker i sådant som livets mening, intuitivt ledarskap, självkännedom, lidandets mysterium och mycket mer. Djupgående kurser i självutveckling för liv och existens, för kropp, tankar, känslor, intuition, fantasi, längtan, själ och ande i integrativ, holistisk anda. Delar av kursdagarna befinner vi oss ute i naturen.

Vi befinner oss i vacker natur; på Lygnerns Pensionat & Konferens i Sätila, en bit bort från Göteborg eller i södra Skåne nära Smygehamn.

De verktyg vi använder under kursdagarna är bland annat psykosyntesens modeller och teorier, de mytologiska berättelsernas vägledning av livet, ekopsykologi som visar oss den tillhörighet som är utgångspunkten för våra liv. Vi använder också verktyg som mindfulness, delvis i naturen, och gruppterapi som stöd för var och ens livsberättelser med dess utmaningar. Kreativa uttryck som hjälper oss att gå bortom tankar för att istället uppleva kroppens budskap, känslor, intuition och inflöde från själ och andlighet. För att sedan integrera var och ens upplevelser med tanke och handlingskraft till inspiration för det som väntar just dig i ditt liv framöver.

Vi lever med visheten när våra egna upplevelser får finnas och kännas för att därefter integreras med kunskap. Då befrias våra livsval och vår handlingskraft ökar. Upplevelse + kunskap = vishet.

Kalendarium kurser

Sommarens kurs på vishetens väg

15 aug kl 15:00 - 18 aug kl 15:30 CEST

Kom nära naturen – helgkurs

20 sep kl 17:00 - 22 sep kl 14:00 CEST

Senhöstens kurs på vishetens väg

31 okt kl 15:00 - 3 nov kl 15:30 CET

Kursledare

Kursledare på Vishetens väg är Cecilia Angelin och Milena Bergquist.

Vad kan jag förvänta mig av kurs på vishetens väg?

Självkännedom; att lära känna sig själv. Frigöra kärlek, medvetenhet och kreativitet. Öka förståelsen för hur ursprung,  beteenden och mönster präglar identitet och liv; med psykologi och samtalsterapi som verktyg.

MIndfulness eller medveten närvaroträning genomsyrar alla kurser. Den leder tillsammans med tystnaden från vardagens yttre brus hem. Till din inre kompass. Varifrån du kan ta ut din kompassriktning.

Att verkligen få bli hörd och lyssna med närvaro. I gemenskap med, och med stöd av, gruppen tar du ut din kompassriktning framåt.

Handlingskraft förutsätter användandet av viljan. Viljan är en av psykets viktigaste funktioner att lära känna och utveckla för att med självförtroende kunna aktivera den handlingskraft som stödjer kompassriktningen i livet.
Förmågan att agera ledare i sitt eget liv ökar. Handlingskraft till modiga och kärleksfulla handlingar som stödjer dig, ditt liv och din omvärld.

Tillhörighet. Vi är alla del av en och samma planet. Vi hör till. Ekopsykologi stödjer den koppling vi och vår omgivande natur behöver för att vi ska kunna må bra.

Cecilia Angelin Samtalsterapeut

Skriv upp dig
för mina nyhetsbrev:

Spamfritt! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Rulla till toppen